Akcja zima 2019/2020

Opublikowano 13.09.2019

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie
Al. Armii Krajowej 1/3

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług związanych z ,,Akcją Zima” 2019/2020

Specyfikację wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Spółdzielni pokój 214 tel. (34) 372-36-22 oraz na stronie Spółdzielni www.ssm.czest.pl.

Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy Al. Armii Krajowej 1/3, pokój 204 (sekretariat) do 30.09.2019 r. (włącznie) do godz. 1500.