Akcja zima 2023/2024

Opublikowano 14.09.2023

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie Al. Armii Krajowej 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług związanych z ,,Akcją Zima” 2023/2024

Specyfikację wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Spółdzielni pokój 214 tel. (34) 372-36-22 oraz na stronie Spółdzielni www.ssm.czest.pl.

Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy Al. Armii Krajowej 1/3, pokój 204 (sekretariat) do 29.09.2023 r. (włącznie) do godz.1500.

Załączniki