Przetarg na remont instalacji elektrycznej w budynkach

Opublikowano 09.01.2023

ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
al. Armii Krajowej 1/3, Częstochowa

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY

NA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH ŚRÓDMIEJSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CZĘSTOCHOWIE

Remont instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynków”

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz przedmiar robót do przetargu można pobrać ze strony lub otrzymać w siedzibie Spółdzielni, pokój 317.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w biurze Zarządu Spółdzielni, pokój 204 (sekretariat).

Termin składania ofert upływa z dniem 16.01.2023 roku.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jak również odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Załączniki