Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Opublikowano 10.03.2021

ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZĘSTOCHOWIE przy Al. Armii Krajowej 1/3

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni jw. w pokoju nr 218

 

W dniu 6 kwietnia 2021 roku

o godz. 10.00 – lokal użytkowy przy ul. Krasińskiego 2 lok. 36
o pow. użytk. 40,50 m² stawka wyjściowa – 15,00 zł/m², wadium 600,00 zł

Spółdzielnia zastrzega, że w lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna oraz sprzedaż alkoholu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wymaganego wadium w kasie Spółdzielni (p. 118) najpóźniej godzinę przed przetargiem oraz złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargów. Oświadczenie należy złożyć w pokoju 214 .

Z regulaminem przetargów można zapoznać się w Spółdzielni (p. 214) oraz w Administracji Osiedla „Trzech Wieszczów” przy ul. Boh. Monte Cassino 10 i Administracji Osiedla „Śródmieście” przy al. Kościuszki 3.

Informacje o lokalach są udzielane w siedzibach jw. oraz telefonicznie pod numerem 34 372-36-22.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.