Wymiana windy osobowej

Opublikowano 07.09.2021

ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

al. Armii Krajowej 1/3, Częstochowa

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY

NA MODERNIZACJĘ DŹWIGU OSOBOWEGO W ZASOBACH

ŚRÓDMIEJSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CZĘSTOCHOWIE
NA 2022 ROK

Wymiana dźwigu osobowego 800 kg w budynku mieszkalnym

przy Al. Armii Krajowej 2 w Częstochowie

wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi

i usługą w zakresie konserwacji bieżącej w okresie gwarancji”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz

przedmiar robót do przetargu można pobrać ze strony lub otrzymać
w siedzibie Spółdzielni, pokój 317.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w biurze

Zarządu Spółdzielni, pokój 204 /sekretariat/

Termin składania ofert upływa z dniem 14.09.2021 roku.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,

jak również odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Załączniki