• Dział techniczny
 • Regulaminy
 • Dział członkowski
 • Czynsze
 • Internet
 • Informator
 • Przepisy ogólne
 • Inne
Nazwa dokumentu Rodzaj Pliki do pobrania
Wniosek o identyfikator parkingowy Dokumenty
20826819244b2630f79f0685624c6a27
Regulamin parkingu przy ul. Jasnogórskiej 42/44 Regulaminy
d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67
Zmiana adresu do korespondencji Czynsze
bcd09fa08540b4f0f12d774977c598b9
Informator – wydanie styczeń 2018 Informator
0a31450a866622f0902cf2f881d6444a
Promocja „Światłowód” Internet
c3581516868fb3b71746931cac66390e
Promocja Internet dla Ciebie 2 Internet
c3581516868fb3b71746931cac66390e
Wniosek o wydanie zaświadczenia do biura notarialnego Dział członkowski
a4e9fe897a6e92a27f7a05ee1f084d08
Informator – wydanie lipiec 2017 Informator
0a31450a866622f0902cf2f881d6444a
Informator – wydanie styczeń 2017 Informator
0a31450a866622f0902cf2f881d6444a
Zlecenie montażu wodomierza Dział techniczny
b650fa11e4c71de9db8a5f29192842de
Regulamin napraw wewnątrz lokali Regulaminy
d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67
Oświadczenie o rezygnacji z książeczki Inne
c37d11c9c67d1f19c977bbe76be10aee
Oświadczenie o ilości osób Inne
c37d11c9c67d1f19c977bbe76be10aee
Deklaracja śmieciowa Inne
c37d11c9c67d1f19c977bbe76be10aee
Prawo energetyczne Przepisy ogólne
f2ae06e0cdfac933938d402a5835c552
Prawo budowlane Przepisy ogólne
f2ae06e0cdfac933938d402a5835c552
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Przepisy ogólne
f2ae06e0cdfac933938d402a5835c552
Prawo spółdzielcze Przepisy ogólne
f2ae06e0cdfac933938d402a5835c552
Informator – wydanie grudzień 2013 Informator
0a31450a866622f0902cf2f881d6444a
Oświadczenie o rezygnacji z książeczki Czynsze
bcd09fa08540b4f0f12d774977c598b9
Oświadczenie o ilości osób Czynsze
bcd09fa08540b4f0f12d774977c598b9
Deklaracja w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi Czynsze
bcd09fa08540b4f0f12d774977c598b9
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dział członkowski
a4e9fe897a6e92a27f7a05ee1f084d08
Statut Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Dział członkowski
 • pdf Statut
  Rozmiar pliku: 4 MB Pobrania: 228
a4e9fe897a6e92a27f7a05ee1f084d08
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Dział członkowski
a4e9fe897a6e92a27f7a05ee1f084d08
Rachunek zysków i strat za rok 2014 Dział członkowski
 • pdf rzs2014
  Rozmiar pliku: 1 012 KB Pobrania: 400
a4e9fe897a6e92a27f7a05ee1f084d08
Bilans Spółdzielni za rok 2014 Dział członkowski
a4e9fe897a6e92a27f7a05ee1f084d08
Regulamin świadczenia usług dostępu do internetu Regulaminy
d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67
Regulamin rozliczania zużycia wody i odporowadzania ścieków Regulaminy
d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67
Regulamin Porządku Domowego Regulaminy
 • pdf rpd
  Rozmiar pliku: 5 MB Pobrania: 842
d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67
Warunki techniczne montażu wodomierzy Dział techniczny
b650fa11e4c71de9db8a5f29192842de
Regulamin gospodarki cieplnej Regulaminy
d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67