Teresy 5

Dostosowanie budynku przy ul. Teresy 5 do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakres zadania obejmuje:

  • zagospodarowanie terenu wraz z budową pochylni dojazdowej,
  • budowę windy wraz z przebudową wejścia do budynku

Prace współfinansowane są z Funduszu Dostępności Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z dotacji PFRON.