• Dział techniczny
  • Regulaminy
  • Dział członkowski
  • Czynsze
  • Informator
  • Przepisy ogólne
  • Inne
Nazwa dokumentu Rodzaj Pliki do pobrania
Regulamin Rady Nadzorczej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Regulaminy
d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67
Aneks nr 1 do regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków Regulaminy
d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67
Regulamin najmu lokali użytkowych Regulaminy
d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67
Oświadczenie o ilości osób Czynsze
bcd09fa08540b4f0f12d774977c598b9
Uchwała z dnia 25.01.2022 Regulaminy
d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67
Oświadczenie o ilości gospodarstw domowych Czynsze
bcd09fa08540b4f0f12d774977c598b9
Regulamin przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali Regulaminy d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67
ZMIANA ZASAD ROZLICZANIA WODY Aktualności
4fd5bb1babddc534573f443a9269b4fb
Wniosek o wydanie identyfikatora parkingowego – tylko dla Piłsudskiego 37 Dokumenty
20826819244b2630f79f0685624c6a27
Formularz roboty remontowe Dział techniczny
b650fa11e4c71de9db8a5f29192842de
Regulamin parkingu przy ul. Jasnogórskiej 42/44 Regulaminy
d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67
Zmiana adresu do korespondencji Czynsze
bcd09fa08540b4f0f12d774977c598b9
Informator – wydanie styczeń 2018 Informator
0a31450a866622f0902cf2f881d6444a
Wniosek o wydanie zaświadczenia do biura notarialnego Inne
c37d11c9c67d1f19c977bbe76be10aee
Informator – wydanie lipiec 2017 Informator
0a31450a866622f0902cf2f881d6444a
Informator – wydanie styczeń 2017 Informator
0a31450a866622f0902cf2f881d6444a
Wniosek o montaż wodomierza Dział techniczny
b650fa11e4c71de9db8a5f29192842de
Regulamin napraw wewnątrz lokali Regulaminy
d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67
Prawo energetyczne Przepisy ogólne
f2ae06e0cdfac933938d402a5835c552
Prawo budowlane Przepisy ogólne
f2ae06e0cdfac933938d402a5835c552
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Przepisy ogólne
f2ae06e0cdfac933938d402a5835c552
Prawo spółdzielcze Przepisy ogólne
f2ae06e0cdfac933938d402a5835c552
Informator – wydanie grudzień 2013 Informator
0a31450a866622f0902cf2f881d6444a
Oświadczenie o rezygnacji z książeczki Czynsze
bcd09fa08540b4f0f12d774977c598b9
Statut Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie Dział członkowski
  • pdf Statut
    Wielkość pliku: 4 MB Pobrania: 1263
a4e9fe897a6e92a27f7a05ee1f084d08
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Dział członkowski
a4e9fe897a6e92a27f7a05ee1f084d08
Regulamin rozliczania zużycia wody i odporowadzania ścieków Regulaminy
d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67
Regulamin Porządku Domowego Regulaminy
d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67
Regulamin rozlicznie kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej Regulaminy
d892e59ccfa82e3400b1a67e1c942a67