Kordeckiego 22/30

Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami Kordeckiego 22/30 i 24