Śródmiejski Społecznik 1.0

„Śródmiejski społecznik 1.0 – przebudowa i modernizacja istniejącego budynku wraz z przyległą infrastrukturą”

 

Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa X „ Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”

Działanie 10.3 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”

Poddziałanie 10.3.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT”

 

Beneficjent projektu: Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie

Partner projektu: Fundacja Dla Rozwoju

 

Cel: SPOŁECZNIK 1.0 to utworzenie wielofunkcjonalnej przestrzeni społeczno-infrastrukturalnej poprzez kompleksową modernizację zdegradowanego budynku przy ul. Kilińskiego 32/40 w Częstochowie. W ramach projektu powstanie nowoczesna infrastruktura która będzie wykorzystywana na cele ogólnej użyteczności publicznej tj.

  • Śródmiejski Klub Mieszkańca
  • Poradnia Rodzinna i Seniora
  • Klub Seniora
  • Zapewnienie miejsc pobytu krótkotrwałego typu hostel

Przedmiotem inwestycji jest: rozbudowa budynku o strefę wejścia: wiatrołap i winda (w celu wyeliminowania barier architektonicznych w budynku), zmiana sposobu użytkowania części piwnic, części parteru i całości 1 piętra wraz z niezbędną przebudową dla potrzeb hostelu miejsc noclegowych krótkoterminowego pobytu z częścią poradnianą, trzecią kondygnację stanowi taras oraz pomieszczenia aktywności społecznej.

 

Wartość projektu: 7.313.162,90 zł

Wydatki kwalifikowalne : 5.674.608,86 zł

Kwota dofinansowania EFRR : 4.823.417,53

 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.02-24-0C1C/20-00

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-08-01

Termin zakończenia realizacji projektu: 2023-02-28