Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie

al. Armii Krajowej 1/3
42-202 Częstochowa

Tel.: 34 372 36 00
Fax: 34 372 36 28

E-mail: sekretariat@ssm.czest.pl

NIP: 573-010-45-71
Regon: 000785490
KRS: 0000153346

Aktualności

Podziękowania
24.06.2024
Szanowni Państwo! Drodzy Członkowie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie   Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie serdecznie dziękuje wszystkim Członkom Naszej Spółdzielni za obecność i okazanie zainteresowania podczas głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, które miało miejsce w dniu 19 czerwca 2024 roku. Doceniając Wasz udział, dziękujemy za ciepłe słowa, życzliwe uśmiechy, a także wszelkie uwagi … Czytaj...
Harmonogram wymiany wodomierzy
17.05.2024
Wymianą są objęte wodomierze we wszystkich mieszkaniach. Pierwszy i drugi termin montażu wodomierzy jest bezpłatny. Uwaga: III indywidualny termin montażu jest dodatkowo płatny w kwocie: 70,00 zł netto + 23% VAT = 86,10 zł brutto.     I termin montażu   II termin montażu Adres Klatka/mieszkania Dzieńtygodnia Data Godziny Klatka/mieszkania  Dzieńtygodnia Data Godziny Bohaterów Getta … Czytaj...
Zmiana taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków od 03.05.2024 r.
02.05.2024
Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie informuje, że zgodnie z informacją Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie otrzymaną 30.04.2024 r. w sprawie zmiany taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie P.RZT.70.23.2024/D/PH z dnia 22.04.2024 r., … Czytaj...

Nieruchomości Spółdzielni

Kliknij na mapę, aby ją aktywować