Ważne informacje

Numery alarmowe

112 – numer alarmowy
986 – Straż Miejska
997 – Policja
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe
991 – Pogotowie Energetyczne
992 – Pogotowie Gazowe
993 – Pogotowie Ciepłownicze
994 – Pogotowie Wodociągowe

Pogotowie techniczne
tel. 34 324 40 76; 726 539 409
czynne w dni robocze 1500 – 2200
w dni wolne od pracy 700 – 2200

Pogotowie dźwigowe czynne całą dobę
tel. 34 324 40 76

Usterki i awarie

Usterki i awarie należy zgłaszać w godzinach 700-1500, we wtorki do 1700, w administracji osiedli.
Po godzinach pracy administracji usterki przyjmowane są przez pogotowie techniczne.

Numery kont

Opłaty czynszowe należy wpłacać na spersonalizowane numery kont bankowych podane na książeczkach. Informacje na temat numeru konta można uzyskać pod nr tel. 34 372 36 07, 34 372 36 08

Co i gdzie w Spółdzielni

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe (przyjęcie w poczet członków, zakup mieszkania): pokój 120, tel. 34 372 36 14
Rozliczenie wkładów i kredytów mieszkaniowych: pokój 119, tel. 34 372 36 09
Przyjmowanie pism: pokój 204, tel. 34 372 36 00
Wymiana okien, prace budowlane i remontowe w mieszkaniach i budynkach: pokój 206, tel. 34 372 36 18
Centralne ogrzewanie: pokój 208, tel. 34 372 36 21
Sprawy czynszowe: pokój 101, tel. 34 372 36 07, 34 372 36 08
Najem lokali użytkowych, garaże, reklamy, zieleń, sprawy terenowe: pokój 214, tel. 34 372 36 22
Dział prawny, windykacja: pokój 321, tel. 34 372 36 27
Oddział utrzymania zasobów, remonty instalacji sanitarnych, montaż wodomierzy, windy: pokój 305, tel. 34 372 36 20
Remonty instalacji sanitarnych i elektrycznych: pokój 317, tel. 34 372 36 19
Rozliczenia wody: pokój 305, tel. 34 372 36 23
Dyżury członków Rady Nadzorczej: pokój 319, tel. 34 372 36 29