Kontakt

Zarząd Spółdzielni

al. Armii Krajowej 1/3 pok. 204 (Sekretariat), II p.
tel. 34 372 36 00
email: sekretariat@ssm.czest.pl
Godziny przyjęć Zarządu Spółdzielni:
  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 700 do 800
  • wtorki od 1500 do 1700
Przedstawiciel Rady Nadzorczej

al. Armii Krajowej 1/3 pok. 319, III p.
wtorki od 1600 do 1700

Oddział Utrzymania Zasobów

al. Armii Krajowej 1/3 pok. 305, III p.
tel. 34 372 36 20


Administracje Osiedli

„Śródmieście”

al. Kościuszki 3
tel. 34 372 35 41 do 44
email: eo1@ssm.czest.pl

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700 do 1500

wtorek 700 do 1700

„Trzech Wieszczów”

al. Bohaterów Monte Cassino 10
tel. 34 372 35 51; 53; 54
email: eo2@ssm.czest.pl

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700 do 1500

wtorek 700 do 1700


Konto bankowe

PKO BP S.A.
26 1020 1664 0000 3702 0019 7913

Wpłaty należy dokonywać do 20-go każdego miesiąca