Kontakt

Zarząd Spółdzielni

al. Armii Krajowej 1/3 pok. 204 (Sekretariat), II p.
tel. 34 372 36 00
email: sekretariat@ssm.czest.pl
Godziny przyjęć Zarządu Spółdzielni:
  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 700 do 800
  • wtorki od 1500 do 1700
Przedstawiciel Rady Nadzorczej

al. Armii Krajowej 1/3 pok. 319, III p.
wtorki od 1600 do 1700

Oddział Utrzymania Zasobów

al. Armii Krajowej 1/3 pok. 307, III p.
tel. 34 372 36 20


Administracje Osiedli

„Śródmieście”

ul. Kościuszki 3
tel. 34 372 35 41 do 44

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700 do 1500

wtorek 700 do 1700

„Trzech Wieszczów”

al. Bohaterów Monte Cassino 10
tel. 34 372 35 51 do 54

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700 do 1500

wtorek 700 do 1700


Kasa Spółdzielni

al. Armii Krajowej 1/3 pok. 118, I p.

Godziny pracy kasy:
  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek
    od 730 do 1400przerwa 1030 – 1100
  • wtorek
    od 930 do 1600przerwa 1230 – 1300
Konto bankowe
PKO BP S.A.
26 1020 1664 0000 3702 0019 7913

Wpłaty należy dokonywać do 20-go każdego miesiąca