Bonifikaty od opłaty rocznej przekształceniowej

Opublikowano 14.02.2024

Dotyczy:

AL. NMP 62, 69A,

Bohaterów Getta 1/3, 13, 7A,

Garibaldiego 11/13,

Jasnogórska 23/25, 3/5, 104/106, 38

Katedralna 3/5,

Kilińskiego 18/20, 2/4, 42/44

Kościuszki 10/12, 13, 3, 4, 

Krakowska 46/50, 70/76

Lelewela 3/9, 8

Nadrzeczna 34/36, 35/41, 42/44, 50, 52, 54, 56, 57/59, 58, 60, 62, 64, 51, 53/55, 63, 66,

Partyzantów 2, 4/6, 8/10,

Piłsudskiego 25/27,

Piotrkowska 27,

Orlik Ruckemanna 1/5, 2,

Senatorska 11/13, 7/9,

Stary Rynek 17,

Staszica 12A,

Sułkowskiego 3/7, 6, 8,

Wilsona 8, 8A, 10/12,

Dąbkowskiego 25, 28/30,

Focha 42/44, 57/61, 68/70, 72/74, 69/71, 73/77,

H. Wrońskiego 17/21,

Kopernika 8, 10/12,

Kordeckiego 11, 24, 22/30,

Krasińskiego 2, 3, 4, 5, 7,

Goszczyńskiego 4,

Boh. Monte Cassino 10,

Mickiewicza 25/31,

Ogińskiego 16,

Oleńki 6,

Słowackiego 27, 29, 31, 33, 34/42, 9,

Teresy 5,

Waszyngtona 45A,

Zana 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13.

Bonifikaty od opłaty rocznej przekształceniowej

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) oraz uchwały nr 55.V.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 801 z późn. zm.) w sprawie ustalenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za dany rok za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów lokatorzy mogą ubiegać się o udzielenie bonifikaty od opłaty przekształceniowej w wysokości 60%. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest spełnienie kryterium dochodowego. Dochód miesięczny w 2023 roku na jednego członka rodziny nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2023 r. tj. kwoty 3 577,74 zł (brutto).

Wobec powyższego, członkowie Spółdzielni spełniający ten warunek mogą składać wnioski wraz z dokumentami o wysokości dochodu. Wnioski można pobierać w Administracji lub na stronie internetowej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wnioski należy składać w Administracji Osiedla w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2024 r.

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

  • dla pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach za 2023 rok, wydane przez Urząd Skarbowy. Rozliczenie na druku PIT, składane do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy udzielenia bonifikaty. Dodatkowo oświadczenie, że nie posiada się innych źródeł dochodu;

  • dla emerytów i rencistów: druk PIT-40A za 2023 rok wydany przez ZUS lub zaświadczenie o dochodach za 2023 rok wydane przez Urząd Skarbowy. Druk PIT-11A wydany przez ZUS, nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty Dodatkowo wymagane jest oświadczenie, że nie posiada się innych źródeł dochodu;

  • w przypadku braku dochodu w 2023 roku, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego dotyczące braku zaliczek na podatek dochodowy za 2023 rok. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezłożeniu zeznania podatkowego nie jest dokumentem potwierdzającym brak dochodu i nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty;

  • studenci powinny dostarczyć zaświadczenie z uczelni z adnotacją pobierania lub niepobierania stypendium w 2023 roku;

  • dzieci w szkole ponadpodstawowej: zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

     

O bonifikatę mogą się ubiegać wyłącznie osoby gospodarujące na nieruchomości objętej wnioskiem.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które dokonały wyodrębnienia lokalu aktem notarialnym mają możliwość skorzystania z bonifikaty składając wniosek do Urzędu Miasta w terminie do 1 marca 2024 roku.

 

 

Załączniki