Informacja w sprawie wyników głosowania

Opublikowano 18.04.2019

Informacja Zarządu Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie w sprawie wyników głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 9 i 11 kwietnia 2019 roku.

Informacja w sprawie wyników głosowania