Laur Dostępności

Opublikowano 04.12.2023

Z satysfakcją informujemy wszystkich Mieszkańców Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie, że 18.11.2023 r. w trakcie ogólnopolskiej Wielkiej Gali Integracji otrzymaliśmy nagrodę za najlepszą modernizację istniejącego budynku mieszkalnego. Modernizacja, która zlikwidowała bariery architektoniczne w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Teresy 5, polegała na dobudowaniu windy oraz zagospodarowaniu terenu z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

W realizacji zadania korzystaliśmy za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego z programu „Dostępność+” oraz ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.