Ogłoszenie o likwidacji kasy

Opublikowano 10.10.2022

O G Ł O S Z E N I E

dla osób dokonujących płatności za lokale w kasie spółdzielni

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie informuję, że z dniem 1 stycznia 2023 r. zostaje zlikwidowana kasa w budynku przy Al. Armii Krajowej 1/3

Decyzję powyższą motywujemy tym, iż w okresie epidemii koronawirusa wartość wpłat dokonywanych w kasie spółdzielni obniżyła się o połowę i od ponownego otwarcia kasy czyli od 15 czerwca 2020 roku utrzymuje się na niezmienionym poziomie.

Dodatkowym argumentem jest wprowadzenie licznych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu w którym znalazły się rozwiązania, adresowane do spółdzielni mieszkaniowych, ich celem jest wyeliminowanie obrotu gotówkowego w transakcjach z udziałem konsumentów, a tym samym uszczelnienie podatków.

Mając na uwadze lokatorów, którzy nie mają możliwości dokonania płatności przelewem z rachunku bankowego, nawiązaliśmy współpracę z Punktem Kasowym „Złotóweczka”.

Od 1 stycznia 2023 roku mieszkańcy Spółdzielni mogą dokonywać opłat za lokale znajdujące się w zasobach ŚSM w Częstochowie bez ponoszenia prowizji od wpłat w następujących placówkach:

Punkty kasowe Złotóweczka:

1. Al. Wolności 12 lok. 59 „Plac Czerwony”

2. ul. Brzozowa 2/8 lok. 140 C.H. Jagiellończycy

3. ul. Krasińskiego 2 lok. 45

4. ul. Witosa 1B lok. 2

5. ul. Czecha 21

6. ul. Kiedrzyńska 134 lok. 29

7. ul. Iwaszkiewicza 8

Jednocześnie informujemy, że punkt kasowy przy ul. Zana 9 lok. 79 (Firma Usługowa „PEM”) obsługuje naszych mieszkańców na takich samych zasadach jak dotychczas.