Podziękowania

Opublikowano 24.06.2024

Szanowni Państwo!

Drodzy Członkowie

Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie

 

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie serdecznie dziękuje wszystkim Członkom Naszej Spółdzielni za obecność i okazanie zainteresowania podczas głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, które miało miejsce w dniu 19 czerwca 2024 roku.

Doceniając Wasz udział, dziękujemy za ciepłe słowa, życzliwe uśmiechy, a także wszelkie uwagi i wskazówki przekazane w trakcie głosowania.

Dziękujemy także za to, że potraktowaliście Państwo nasz apel poważnie.

Serdecznie dziękujemy