Przetarg na roboty remontowe instalacji elektrycznej

Opublikowano 12.12.2023

ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

al. Armii Krajowej 1/3, Częstochowa

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY

NA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W ZASOBACH ŚRÓDMIEJSKIEJ SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ W CZĘSTOCHOWIE

Remont instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynków”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz przedmiar robót
do przetargu można pobrać ze strony lub otrzymać

w siedzibie Spółdzielni, pokój 317.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w biurze

Zarządu Spółdzielni, pokój 204 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa z dniem 18.12.2023 roku.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,

jak również odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Załączniki