Armii Krajowej 1/3
Śródmieście
Armii Krajowej 2
Śródmieście
Garibaldiego 10/12
Śródmieście
Garibaldiego 10/12A
Śródmieście
Garibaldiego 11/13
Śródmieście
Jaskrowska 8A
Śródmieście
Jasnogórska 104/106
Śródmieście
Jasnogórska 23/25
Śródmieście
Jasnogórska 3/5
Śródmieście
Jasnogórska 34B
Śródmieście
Jasnogórska 38
Śródmieście
Jasnogórska 46
Śródmieście
Jasnogórska 46A
Śródmieście
Jasnogórska 53
Śródmieście
Jasnogórska 57
Śródmieście
Jasnogórska 61/65
Śródmieście
Jasnogórska 66
Śródmieście
Jasnogórska 68
Śródmieście
Jasnogórska 70
Śródmieście
Jasnogórska 70A
Śródmieście
Katedralna 3/5
Śródmieście
Katedralna 3/5A
Śródmieście
Kilińskiego 18/20
Śródmieście
Kilińskiego 18/20A
Śródmieście
Kilińskiego 18/20B
Śródmieście
Kilińskiego 2/4
Śródmieście
Kilińskiego 22
Śródmieście
Kilińskiego 22A
Śródmieście
Kilińskiego 26
Śródmieście
Kilińskiego 26B
Śródmieście
Kilińskiego 32/40
Śródmieście
Kilińskiego 42/44
Śródmieście
Kościuszki 10/12
Śródmieście
Kościuszki 10A
Śródmieście
Kościuszki 13
Śródmieście
Kościuszki 22
Śródmieście
Kościuszki 22A
Śródmieście
Kościuszki 24
Śródmieście
Kościuszki 26
Śródmieście
Kościuszki 3
Śródmieście
Kościuszki 3B
Śródmieście
Kościuszki 4
Śródmieście
Kościuszki 4A
Śródmieście
Kościuszki 4B i C
Śródmieście
Krakowska 46/50
Śródmieście
Krakowska 65
Śródmieście
Krakowska 70/76
Śródmieście
Lelewela 11
Śródmieście
Lelewela 13/15
Śródmieście
Lelewela 13/15G
Śródmieście
Lelewela 3/9
Śródmieście
Lelewela 8
Śródmieście
Nadrzeczna 34/36
Śródmieście
Nadrzeczna 35/41
Śródmieście
Nadrzeczna 42/44
Śródmieście
Nadrzeczna 46/48
Śródmieście Pawilon
Nadrzeczna 48A
Śródmieście
Nadrzeczna 50
Śródmieście
Nadrzeczna 51
Śródmieście
Nadrzeczna 52
Śródmieście
Nadrzeczna 53/55
Śródmieście
Nadrzeczna 54
Śródmieście
Nadrzeczna 56
Śródmieście
Nadrzeczna 57/59
Śródmieście
Nadrzeczna 58
Śródmieście
Nadrzeczna 60
Śródmieście
Nadrzeczna 62
Śródmieście
Nadrzeczna 63
Śródmieście
Nadrzeczna 64
Śródmieście
Nadrzeczna 66
Śródmieście
NMP 21
Śródmieście
NMP 62
Śródmieście
NMP 69A
Śródmieście
Orlik – Rückemanna 1/5
Śródmieście
Orlik – Rückemanna 2
Śródmieście
Orlik – Rückemanna 6
Śródmieście
Partyzantów 1
Śródmieście
Partyzantów 2
Śródmieście
Partyzantów 4/6
Śródmieście
Partyzantów 8/10
Śródmieście
Piotrkowska 21B
Śródmieście
Piotrkowska 21C
Śródmieście
Piotrkowska 23
Śródmieście
Piotrkowska 23A
Śródmieście
Piotrkowska 27
Śródmieście
Piłsudskiego 25/27
Śródmieście
Piłsudskiego 37
Śródmieście
Piłsudskiego 37A
Śródmieście
Plac Bohaterów Getta 1/3
Śródmieście
Plac Bohaterów Getta 13
Śródmieście
Plac Bohaterów Getta 4/7
Śródmieście
Plac Bohaterów Getta 7A
Śródmieście
Senatorska 11/13
Śródmieście
Senatorska 7/9
Śródmieście
Stary Rynek 17
Śródmieście
Staszica 11
Śródmieście
Staszica 12
Śródmieście
Staszica 12A
Śródmieście
Staszica 13
Śródmieście
Staszica 3
Śródmieście
Sułkowskiego 3/7
Śródmieście
Sułkowskiego 6
Śródmieście
Sułkowskiego 8
Śródmieście
Warszawska 2/14
Śródmieście
Wilsona 10/12
Śródmieście
Wilsona 10/12A
Śródmieście
Wilsona 10/12B
Śródmieście
Wilsona 10/12C
Śródmieście
Wilsona 2A
Śródmieście
Wilsona 8
Śródmieście
Wilsona 8A
Śródmieście
Zimorowicza 3/5
Śródmieście
Zimorowicza 7
Śródmieście
Zimorowicza 8
Śródmieście