Uchwała z dnia 25.01.2022

Opublikowano 04.02.2022

Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 1/1/22 z dnia 25.01.2022r.