Wyniki głosowania

Opublikowano 26.04.2018

Wyniki głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 17 i 19 kwietnia 2018 r.

Wyniki głosowania