Wznowienie kontroli instalacji ELEKTRYCZNYCH, gazowych i przewodów kominowych

Opublikowano 05.05.2020

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że począwszy od dnia 11.05.2020 roku zostaną wznowione roczne kontrole instalacji elektrycznych,  gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy Prawo budowlane.

Działające z upoważnienia Spółdzielni osoby wykonujące czynności kontrolne zostały zobowiązane do przestrzegania rekomendowanych zasad bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia epidemicznego.