Zmiana taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Opublikowano 14.11.2023

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie informuje, że zgodnie z informacją Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie otrzymaną 9.11.2023 r. w sprawie zmiany taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie PO.RZT.70.82.2023/D/BS z dnia 30.10.2023 r., została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Częstochowa, Blachownia, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Rędziny, Kłobuck, Miedźno i Olsztyn.

W związku w powyższym od 15.11.2023 r. ulega zmianie niezależna od Spółdzielni opłata za wodę i odprowadzanie ścieków i wynosić będzie brutto (z VAT):

 

Woda:        5,14 zł/m3

Ścieki:        8,10 zł/m3

Razem:      13,24 zł/m3

 

Nowy wymiar czynszu dla miesiąca listopada i grudnia 2023 r. dla mieszkań nieopomiarowanych zostanie dostarczony do skrzynek pocztowych w najbliższym czasie.