Informacja na temat możliwości zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowano 01.02.2016

Informacja

na temat możliwości zwolnienia w wysokości

50% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Rada Miasta Częstochowy uchwałą nr 174.XVI.2015 z dn. 29 października 2015 r. wprowadziła ulgę wysokości 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Zwolnienie w wysokości 50% opłaty tj. 5 zł 25 gr przysługuje osobom, których dochód miesięczny na jedną osobę nie przekracza kwoty:

  • 634 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym
  • 514 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym

50% zwolnienie z opłaty następuje na wniosek osoby zainteresowanej po złożeniu oświadczenia o dochodach oraz jednego z dokumentów potwierdzających stan majątkowy takich jak:

  • zaświadczenie z urzędu skarbowego
  • potwierdzona kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (– PIT) złożona w urzędzie skarbowym,
  • zaświadczenie z MOPS.

Druki deklaracji i oświadczenia są dostępne
w Administracji Osiedla „Śródmieście” Al. Kościuszki 3, Administracji Osiedla „Trzech Wieszczów” Al. Obrońców Monte Cassino 10 oraz siedzibie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Al. Armii Krajowej 1/3. Można je również pobrać ze strony http://www.odpady.czestochowa.pl, zakładka zwolnienia.

Wypełnione formularze wraz z dokumentami potwierdzającymi stan majątkowy należy złożyć w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym ul. Focha 19/21.

Spółdzielnia dokona korekty opłat na podstawie decyzji CzPK.