Komunikat dotyczący Walnego Zgromadzenia Członków

Opublikowano 24.05.2023

Komunikat Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczący II Części Walnego Zgromadzenia Członków wyznaczonej na dzień 24.05.2023 r.

 

 

Działając w imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w trakcie obrad I Części Walnego Zgromadzenia Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie, mogącego mieć wpływ na przebieg tego zgromadzenia, zarządza się przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia przewidzianego na dzień 23.05.2023 i 24.05.2023 r.

O dalszych czynnościach związanych z obradami Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które udzieliły już pełnomocnictw in blanco są proszone o pilny kontakt ze Spółdzielnią.

 

 

Obrady II Części Walnego Zgromadzenia Członków przewidziane na 24.05.2023 nie odbędą się w tym dniu.

 

 

 

  • pdf Komunikat
    Wielkość pliku: 139 KB Pobrania: 420