Zmiana taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków od 03.05.2024 r.

Opublikowano 02.05.2024

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie informuje, że zgodnie z informacją Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie otrzymaną 30.04.2024 r. w sprawie zmiany taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie P.RZT.70.23.2024/D/PH z dnia 22.04.2024 r., została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Częstochowa, Blachownia, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Rędziny, Kłobuck, Miedźno i Olsztyn.

W związku w powyższym od 03.05.2024 r. ulega zmianie niezależna od Spółdzielni opłata za wodę i odprowadzanie ścieków i wynosić będzie brutto (z VAT):

Woda:        5,14 zł/m3

Ścieki:        9,48 zł/m3

Razem:      14,62 zł/m3

 

Nowy wymiar czynszu dla miesiąca maja i czerwca 2024 roku, dla mieszkań nieopomiarowanych, zostanie dostarczony do skrzynek pocztowych w najbliższym czasie.