Aneks do regulaminu w zakresie napraw wewnątrz lokali

Opublikowano 12.04.2024

Rada Nadzorcza Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie na posiedzeniu w dniu 26.03.2024 r. uchwałą nr 3/3/24 wprowadziła aneks do „Regulaminu w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali będących w zasobach Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie”.