ZMIANA ZASAD ROZLICZANIA WODY

Opublikowano 08.11.2021

Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie informuje, że od 1.07.2022 ulegają zmianie zasady rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 26.10.2021r. ( Uchwała nr 23/10/21) Regulaminem rozliczania zużycia wody i odprowadzenia ścieków w rozliczeniu wody i odprowadzenia ścieków uwzględniona zostanie woda niezbilansowana stanowiąca różnicę wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy lokalowych oraz ryczałtów.  Ilość wody niezbilansowanej będzie doliczana proporcjonalnie do zużycia wody w lokalu.