Bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Opublikowano 16.02.2021

Uwaga dotyczy tylko nieruchomości:

Aleja NMP 62
Bohaterów Getta 7A
Bohaterów Getta 13
Jasnogórska 104/106
Jasnogórska 38, Kilińskiego 42/44, Kilińskiego 32/40
Kilińskiego 18/20
Kilińskiego 2/4
Krakowska 46/50
Krakowska 70/76
Piłsudskiego 25/27
Stary Rynek 17
Sułkowskiego 6, 8

Focha 68/70, 72/74
Focha 69/71
Kopernika 8, 10/12
Kordeckiego 11
Kordeckiego 22/30, 24, Oleńki 6
Ogińskiego 16, Słowackiego 27, 29, 31, 33
Waszyngtona 45a
Zana 5, 7, 9

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1990) lokatorzy mogą ubiegać się o udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest spełnienie kryterium dochodowego. Dochód miesięczny w 2020 roku na jednego członka rodziny nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2020r tj. kwoty 2 583,74 zł (brutto).

Wobec powyższego, członkowie Spółdzielni spełniający ten warunek mogą składać wnioski wraz z dokumentami o wysokości dochodu. Wnioski można pobierać w Administracji lub na stronie internetowej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wnioski należy składać w Administracji Osiedla w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2021r.

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

  • dla pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach za 2020 rok, wydane przez Urząd Skarbowy. Rozliczenie na druku PIT, składane do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy udzielenia bonifikaty. Dodatkowo oświadczenie, że nie posiada się innych źródeł dochodu;

  • dla emerytów i rencistów: druk PIT-40A za 2020 rok wydany przez ZUS. Dodatkowo wymagane jest oświadczenie, że nie posiada się innych źródeł dochodu;

  • w przypadku braku dochodu w 2020 roku, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego dotyczące braku zaliczek na podatek dochodowy za 2020 rok;

  • studenci powinny dostarczyć zaświadczenie z uczelni z adnotacją pobierania lub niepobierania stypendium w 2020 roku;

  • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki dzieci w szkole ponadpodstawowej.

     

O bonifikatę mogą się ubiegać wyłącznie osoby gospodarujące na nieruchomości objętej wnioskiem.

 

Jednocześnie informujemy, że osoby, które dokonały wyodrębnienia lokalu aktem notarialnym mają możliwość skorzystania z bonifikaty składając wniosek do Urzędu Miasta w terminie do 1 marca 2021 roku.