Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie

al. Armii Krajowej 1/3
42-202 Częstochowa

Tel.: 34 372 36 00
Fax: 34 372 36 28

E-mail: sekretariat@ssm.czest.pl

NIP: 573-010-45-71
Regon: 000785490
KRS: 0000153346

Aktualności

Apel Państwowej Straży Pożarnej
21.10.2022
Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie … Czytaj...
Ogłoszenie o likwidacji kasy
10.10.2022
O G Ł O S Z E N I E dla osób dokonujących płatności za lokale w kasie spółdzielni Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie informuję, że z dniem 1 stycznia 2023 r. zostaje zlikwidowana kasa w budynku przy Al. Armii Krajowej 1/3 Decyzję powyższą motywujemy tym, iż w okresie epidemii koronawirusa wartość wpłat dokonywanych w … Czytaj...
Zmiana ceny wody i ścieków
21.02.2022
Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie informuje, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dniem 8 lutego 2022 roku ulega zmianie cena za dostarczanie i odprowadzanie ścieków na okres trzech lat na terenie gminy Częstochowa. Łączna cena wyniesie 11,20 zł/m3 z Vat-em. Zmiana ceny w Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zacznie … Czytaj...
Wstrzymanie przeglądów Gazowych, elektrycznych i kominiarskich
08.02.2022
Zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego zostają wstrzymane przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie.

Nieruchomości Spółdzielni

Kliknij na mapę, aby ją aktywować