Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie

al. Armii Krajowej 1/3
42-202 Częstochowa

Tel.: 34 372 36 00
Fax: 34 372 36 28

E-mail: sekretariat@ssm.czest.pl

NIP: 573-010-45-71
Regon: 000785490
KRS: 0000153346

Aktualności

Harmonogram montażu podzielników
30.08.2023
    I termin montażu   II termin montażu Adres Klatkamieszkania Dzieńtygodnia Data Godziny Klatkamieszkania  Dzieńtygodnia Data Godziny Staszica 13 Klatka I Poniedziałek 3.07.2023 15:00-17:30   Wtorek 12.09.2023 15:00-19:00 Staszica 13 Klatka II Poniedziałek 3.07.2023 17:30-20:00   Wtorek 12.09.2023 15:00-19:00 Staszica 3 Cały budynek Wtorek 4.07.2023 8:00-14:00         Lelewela 3/9 1-24 Środa 5.07.2023 … Czytaj...
Komunikat dotyczący Walnego Zgromadzenia Członków
24.05.2023
Komunikat Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczący II Części Walnego Zgromadzenia Członków wyznaczonej na dzień 24.05.2023 r.     Działając w imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w trakcie obrad I Części Walnego Zgromadzenia Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie, mogącego mieć wpływ na przebieg tego zgromadzenia, zarządza się przerwę w obradach Walnego … Czytaj...
ZAWIADOMIENIE
31.03.2023
o którym mowa w art. 23 ust. 3 z dnia 15 września 2022 r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw(Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Dzięki działaniom rządu, gospodarstwa domowe oraz podmioty użyteczności publicznej w Polsce zostały objęte ochroną przed znacznymi wzrostami rachunków … Czytaj...

Nieruchomości Spółdzielni

Kliknij na mapę, aby ją aktywować