Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie

al. Armii Krajowej 1/3
42-202 Częstochowa

Tel.: 34 372 36 00
Fax: 34 372 36 28

E-mail: sekretariat@ssm.czest.pl

NIP: 573-010-45-71
Regon: 000785490
KRS: 0000153346

Aktualności

Przetarg na roboty remontowe instalacji elektrycznych
09.03.2022
ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWAal. Armii Krajowej 1/3, Częstochowa OGŁASZA PRZETARG OFERTOWYNA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH ŚRÓDMIEJSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CZĘSTOCHOWIE„Remont instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynków„   Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz przedmiar robót do przetargu można pobrać ze strony lub otrzymać w siedzibie Spółdzielni, pokój 317. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w … Czytaj...
Zmiana ceny wody i ścieków
21.02.2022
Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie informuje, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dniem 8 lutego 2022 roku ulega zmianie cena za dostarczanie i odprowadzanie ścieków na okres trzech lat na terenie gminy Częstochowa. Łączna cena wyniesie 11,20 zł/m3 z Vat-em. Zmiana ceny w Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zacznie … Czytaj...
Bonifikata w opłatach za wieczyste użytkowanie
11.02.2022
Dotyczy budynków: Krakowska 46/50, 70/76, Kopernika 8, 10/20, Kordeckiego 11, 24, Focha 73/77 Bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1990) lokatorzy mogą ubiegać się o udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od … Czytaj...
Bonifikaty od opłaty rocznej przekształceniowej
11.02.2022
Dotyczy: AL. NMP 692, 69A, Bohaterów Getta 1/3, 13, 7A, Garibaldiego 11/13, Jasnogórska 23/25, 3/5, 104/106, 38 Katedralna 3/5, Kilińskiego 18/20, 2/4, 42/44 Kościuszki 10/12, 13, 3, 4,  Lelewela 3/9, 8 Nadrzeczna 34/36, 35/41, 42/44, 50, 52, 54, 56, 57/59, 58, 60, 62, 64, 51, 53/55, 63, 66, Partyzantów 2, 4/6, 8/10, Piłsudskiego 25/27, Piotrkowska … Czytaj...

Nieruchomości Spółdzielni

Kliknij na mapę, aby ją aktywować