Aktualności

Zmiana taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

14.11.2023
Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie informuje, że zgodnie z informacją Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie otrzymaną 9.11.2023 r. w sprawie zmiany taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia...
więcej

Komunikat dotyczący Walnego Zgromadzenia Członków

24.05.2023
Komunikat Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczący II Części Walnego Zgromadzenia Członków wyznaczonej na dzień 24.05.2023 r.     Działając w imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej w związku z podejrzeniem popełnienia...
więcej

ZAWIADOMIENIE

31.03.2023
o którym mowa w art. 23 ust. 3 z dnia 15 września 2022 r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw(Dz. U....
więcej

Apel Państwowej Straży Pożarnej

21.10.2022
Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z...
więcej

Ogłoszenie o likwidacji kasy

10.10.2022
O G Ł O S Z E N I E dla osób dokonujących płatności za lokale w kasie spółdzielni Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie informuję, że z dniem 1...
więcej

Zmiana ceny wody i ścieków

21.02.2022
Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie informuje, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dniem 8 lutego 2022 roku ulega zmianie cena...
więcej

ZMIANA ZASAD ROZLICZANIA WODY

08.11.2021
Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie informuje, że od 1.07.2022 ulegają zmianie zasady rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej...
więcej

Bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

16.02.2021
Uwaga dotyczy tylko nieruchomości: Aleja NMP 62Bohaterów Getta 7ABohaterów Getta 13Jasnogórska 104/106Jasnogórska 38, Kilińskiego 42/44, Kilińskiego 32/40Kilińskiego 18/20Kilińskiego 2/4Krakowska 46/50Krakowska 70/76Piłsudskiego 25/27Stary Rynek 17Sułkowskiego 6, 8 Focha 68/70, 72/74Focha...
więcej